+INNOVENTIA ASSESSORIA COL.LABORADORA D'ACC1Ó EN L'ÀREA D'INNOVACIÓ

01/06/2011

+Innoventia ha acordat la seva col.laboració amb ACC1Ó, actuant desde el passat mes de maig como a consultora en el desenvolupament de projectes d'estrategia i  d'innovació orientats a les petites i mitjanes empreses catalanes, afavorides pels Ajuts i Subvencions que concedeix la mateixa entitat.

Amb  l' Ajut  del programa InnoEmpresa, subvenciona a fons perdut el desenvolupament de nous i diferencials productes/serveis, així com la sistematització del procès  de l'innovació. Es considera que una empresa desenvolupa un producte diferencial quan:

  • Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.
  • Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en el seu catàleg de productes.

 

Segons el número d’empreses beneficiàries es diferenciarà entre dues tipologies de projectes subvencionables:

1. InnoEmpresa Desenvolupament Individual: per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa.

Són projectes individuals presentats per PIMES en els que se subvencionen les col·laboracions externes (50%) i les inversions materials o immaterials (15% per petita, 7,5% per mitjana). Ladespesa mínima subvencionable ha de ser de 30.000 euros per petites empreses i 60.000 euros per mitjanes empreses.

 

InnoEmpresa co-Desenvolupament: per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa, en què col·laboren, tant pel que fa en la seva realització com al seu finançament, unmínim de dues empreses (no vinculades). Totes les empreses són beneficiàries de l’ajut però solament l’empresa líder de l’agrupació serà la peticionària.

Mentre que en edicions anteriors de projectes d’innovació conjunts havien de col·laborar un mínim de 3 empreses no vinculades relacionades per la cadena de valor, en la present convocatòria el consorci podrà estar format per 2 empreses, independentment de quina sigui la seva relació a la cadena de valor, sempre i quan no estiguin vinculades.

La despesa subvencionable mínima serà de 60.000 euros. Se subvencionen les col·laboracions externes (50%) i les inversions materials o immaterials (15% per petita, 7,5% per mitjana).

 

Per més informació: InnoEmpresa